Bilplastforums villkor

2015-04-30
Källa: Bilplastforum


För att klassificeras som godkänd bilplastverkstad ska verksamheten uppfylla bilplastforums kriterier för bilplastverkstad enligt följande:

 • Ha anställd personal som:

  • genomgått bilplastgrundutbildning
 • Verkstadslokalen och dess utrustning ska vara godkänd:

  • Iordningställa lokal och utrusning enl. myndigheters och Bilplastforums krav
  • Besiktning och godkännande av lokal och utrustning
 • Delta i aktualiseringsutbildningar gällande bilplastreparationer

  • Uppdatering nya plastlegeringar, ev nya krav från biltillverkare osv

Verkstäder upptagna i bilplastforums medlemsmatrikel över auktoriserade bilplastverkstäder uppfyller programmets grundvillkor.

Övrig information:
Det är INTE ett krav att vara medlem i MRFs eller Bilplastteknik (BPT) för att vara godkänd bilplastreparatör.

Ansvariga för bilplastutbildningen är Bilplastteknik/MRF och utförs fysiskt av BOJO Fordonsutbildningar i Mjölby.

Klicka här för bokning och mer information om utbildningen.

Se exempel på besiktningsprotokoll av verkstad vid godkännande genom att klicka här.