Motor-certifiering

På uppdrag av Länsförsäkringar utför vi tredjepartsrevisioner inom ramen för Lupin-Motor programmen och ansvarar för godkännande och certifiering av deras avtalade skadeverkstäder.

Lupin-Motor programmen är en del i Länsförsäkringars leverantörsutveckling för att uppnå och säkerställa bästa möjliga effektivitet, kvalitet, säkerhet och miljöprestanda för skadereparationstjänster. Det till fördel för kunderna så att felaktiga och potentiellt farligt utförda skadereparationer undviks och att en effektiv skadehantering kan uppnås.

Programmet är ”levande” och bevakas och utvecklas av en referensgrupp som består av skadespecialist samt representanter från Länsförsäkringars regioner. För att godkännas och certifieras ska verkstaden uppfylla programmets grundvillkor.

Kontakta oss för ytterligare information.
Klicka här för att ladda ner filen "Varför Lupin-Motor certifiering.pdf"

Verkstäderna gillar Lupin-Motor programmet!
Vi mäter vi vad skadeverkstäderna tycker om Lupin-Motor certifieringen i samband med varje årlig revision.

Resultat av enkätfrågor ställda till 581 verkstäder i 9 län som genomgått Lupin-Motor revisioner jan-juni 2016. 50% av verkstäder har besvarat enkäten. Bra eller mycket bra Dåligt eller mycket dåligt
1. Information innan revisionsperioden 93% 7%
2. Revisorns information under revisionsbesöket 98% 2%
3. Revisorns uppträdande under revisionsbesöket 98% 2%
4. Support och hjälp ni fått 96% 4%
5. Att lika förutsättningar för samma arbete kontrolleras 98% 2%
6. Försäkringsbolagets beslut att endast anlita Lupin certifierade företag 89% 11%
Snittbedömning samtliga frågor 95% 5%

Varför vill samarbetspartnern att verkstäderna ska Lupin certifieras?

  • Först och främst av omsorg om de gemensamma kundernas säkerhet
  • Att inneha förutsättningarna för att genomföra säkra och korrekta skadereparationer
  • Genomföra skadereparationerna i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer
  • Följa fabrikantens anvisningar för skadereparationerna
  • Tillmötesgå kundens behov vad gäller mottagande och kundmottagning
  • Kontinuerligt utveckla och jobba för en bättre miljöstandard
  • Ha en uppdaterad miljöpolicy och förhållningssätt till miljön
  • Vårda och värna ett hållbart samarbete