Integritetspolicy

Autoteknik i Åtvidaberg AB (org.nr. 556789-7938) är personuppgiftsansvarig med avseende på personuppgifter hänförliga till Kunden. Autoteknik behandlar personuppgifter som lämnas av er och/eller inhämtas av oss inför eller i samband med utförandet av Certifieringen i syfte att kunna utföra och administrera Certifieringen, för att kontrollera Kundernas identitet och ägarförhållanden samt informera oss om Kundens behov för att, via e-post eller på annat vis, tillhandahålla såväl generell som kundanpassad information om de Certifieringar som Autoteknik utför.

I övrigt kommer Autoteknik inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än till Autotekniks samarbetspartners eller i de fall då det särskilt överenskommits mellan Autoteknik och er, då det inom ramen för Autotekniks utförande av Certifieringen är nödvändigt för att tillvarata era rättigheter eller för det fall att Autoteknik anlitar en utomstående leverantör som utför uppdrag för Autotekniks räkning. Dessa leverantörer är då skyldiga att enbart använda era personuppgifter för Autotekniks räkning och åtar sig att skydda dessa.

Ni har rätt att få information från Autoteknik om användningen av de personuppgifter som rör er. Vi kommer att på er begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som är felaktiga. Ni har vidare rätt att begära att era uppgifter inte behandlas för direkt marknadsföring.

Begäran om information av Autotekniks behandling av personuppgifter lämnas till nedan angivna e-post.

Autoteknik i Åtvidaberg AB

Telegatan 3

597 53 Åtvidaberg

support@autoteknik.info