Certifierade bilplastverkstäder

För att certifieras som bilplastverkstad ska företaget uppfylla bilplastforums kriterier enligt följande:

  • Ha anställd personal som genomgått bilplastgrundutbildning

    Ansvariga för bilplastutbildningen är Bilplastteknik/MRF och utförs fysiskt av BOJO Fordonsutbildningar i Mjölby.

    Läs mer och boka bilplastutbildning
  • Besiktning av lokal och utrustning

    Ta kontakt med Kontrollerad Bilverkstad för att boka besiktning.

  • Delta i Bilplastteknik/MRF:s aktualiseringsutbildningar för bilplastreparatörer