Motorcertifiering

På uppdrag av Länsförsäkringar utför vi tredjepartsrevisioner av deras avtalade skadeverkstäder inom ramen för programmet: Länsförsäkringar miljö- och kvalitetscertifiering. Certifieringen är en del i Länsförsäkringars leverantörsutveckling för att uppnå och säkerställa bästa möjliga effektivitet, kvalitet, säkerhet och miljöprestanda för skadereparationstjänster. Det till fördel för kunderna så att felaktiga och potentiellt farligt utförda skadereparationer undviks och att en effektiv skadehantering kan uppnås.

Programmet är ”levande” och bevakas och utvecklas av en referensgrupp som består av skadespecialist samt representanter från Länsförsäkringars regioner. För att godkännas och certifieras ska verkstaden uppfylla programmets grundvillkor.

Fördelar med att certifieras

Försäkringsbolaget vill samarbeta med de bästa leverantörerna av tjänsterna de köper. Genom certifieringen vet de att företagen de arbetar tillsammans med har förutsättningarna att hjälpa och serva deras kunder på bästa sätt, med hög kvalitet och på ett miljömedvetet och prisvärt sätt.

 • Få rätt förutsättningar och rutiner för att uppnå försäkringsbolagets krav på tjänster med hög kvalitet.
 • Blir en certifierad samarbetspartner
 • Konkurrerar på lika villkor.
 • Får hjälp med dokumentmallar.
 • En prisvärd certifiering med många fördelar.
 • Försäkringsbolaget anlitar certifierade företag.
 • Support kring certifieringen.

Varför vill Länsförsäkringar att verkstäderna ska certifieras?

 • Först och främst av omsorg om de gemensamma kundernas säkerhet.
 • Att inneha förutsättningarna för att genomföra säkra och korrekta skadereparationer.
 • Genomföra skadereparationerna i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer.
 • Följa fabrikantens anvisningar för skadereparationerna.
 • Tillmötesgå kundens behov vad gäller mottagande och kundmottagning.
 • Kontinuerligt utveckla och jobba för en bättre miljöstandard.
 • Ha en uppdaterad miljöpolicy och förhållningssätt till miljön.
 • Vårda och värna ett hållbart samarbete.

Vill ni veta mer?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.