Om oss

Autoteknik AB är ett mindre privatägt konsultbolag som startades 2009 för att på uppdrag utföra tredjepartsrevisioner och certifieringar av Länsförsäkringars avtalade skadereparationsleverantörer. Vårt huvudkontor finns i Åtvidaberg, Östergötland.

Idag utför vi revisioner och certifieringar på ca 1 500 unika skadereparationsföretag och är med det utan jämförelse den största certifieringsaktören i motorbranschen och räknar med att växa inom byggbranschen.

Vi är ISO 9001:2015 kvalitetscertifierade och arbetar aktivt med miljöförbättrande åtgärder till förmån för ett hållbart företagande och samhälle.

Integritetspolicy

Läs gärna vår integritetspolicy där vi informerar om hur vi hanterar personuppgifter.

Vår miljöpolicy

Autoteknik AB ska bedriva ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter och sträva efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs.

Företaget ska som lägst följa tillämpliga lagkrav och i de fåtal delar av verksamheten där det är aktuellt, förebygga att förorening uppkommer.

Utöver detta ska vi aktivt arbeta med specifika och mätbara inriktningsmål så att vi når en löpande bättre miljöprestanda för verksamheten.

Kvalitetspolicy

Klicka här för att ladda ner vår kvalitetspolicy

ISO 9001

Klicka här för att ladda ner vårt ISO 9001 certifikat