Hem

På uppdrag av Länsförsäkringar utför vi tredjepartsrevisioner på deras avtalade leverantörer av skadereparationstjänster och ansvarar för revisionskontroll och certifieringen av företagen.

Till förmån för Länsförsäkringars kunder är målet att genom förbättrade processer, rutiner och kontroller hos deras leverantörer skapa ett bra och hållbart samarbete med dem.

Med hjälp av de ingående villkoren i regelverken uppnås godkänd certifiering av leverantörerna.

Autotekniks tjänster är optimerade för att uppnå Länsförsäkringars mål, men också att hjälpa företagen att klara ett långsiktigt hållbart företagande och samarbete.