Vi certifierar leverantörer inom försäkringsskador med fokus på säkerhet, kundnytta och hållbarhet!

Certifieringar inom motor och bygg

På Länsförsäkringars uppdrag certifierar vi leverantörer enligt Länsförsäkringars miljö- och kvalitetscertifiering. Certifieringarna bidrar till ökad kundnytta genom att säkerställa viktiga parametrar som påverkar säkerhet, hållbarhet och kvalitet.

Läs mer om våra certifieringar
Miljö- och kvalitetscertifierat företag Länsförsäkringar