Bilplastforums villkor

För att klassificeras som godkänd bilplastverkstad ska verksamheten uppfylla bilplastforums kriterier enligt följande:

Ha anställd personal som genomgått bilplastgrundutbildning

Ansvariga för bilplastutbildningen är Bilplastteknik/MRF och utförs fysiskt av BOJO Fordonsutbildningar i Mjölby.

Läs mer och boka bilplastutbildning

Besiktning av lokal och utrustning

Ta kontakt med Kontrollerad Bilverkstad för att boka besiktning.

Delta i Bilplastteknik/MRF:s aktualiseringsutbildningar för bilplastreparatörer