Byggcertifiering

På uppdrag av Länsförsäkringar utför vi tredjepartsrevisioner inom ramen för Bygg-certifieringens regelverk. Målet är att skapa ett hållbart företagande och samarbete med företagen Länsförsäkringar avtalar, till förmån för sina kunder.

Det uppnås genom förbättrade processer, rutiner och kontroll av de ingående villkoren i regelverken för godkänd certifiering.

Certifieringen berör byggföretagen och om Länsbolaget så beslutar, även deras anlitade underleverantörer.

Certifieringen omfattar bl.a:

 • Miljö och miljöförbättrande åtgärder
 • Kvalitetsansvar
 • Reklamationsansvar
 • Yrkesbevis och certifikat
 • Utbildningsplaner
 • Kompetensutveckling av personal
 • Kostnadsberäkningar/kalkylsystem (Meps)
 • Identifikationshandling (ID06)
 • Ekonomistatus

Fördelar med att certifieras

 • Säkerställa att rätt förutsättningar och rutiner finns för att uppnå Länsförsäkringars och deras kunders krav på skadereparationer med hög kvalitet
 • Blir en av Länsförsäkringars certifierade och godkända samarbetspartners
 • Anges som certifierad, godkänd och anlitad samarbetspartner på Länsförsäkringars hemsida
 • Konkurrens på lika villkor med sina kollegor i branschen
 • En prisvärd certifiering som ger många fördelar för företagen

Våra tjänster är optimerade för att uppnå Länsförsäkringars mål men också hjälpa företagen att klara ett långsiktigt och hållbart företagande.